کتابشناسی / فهرست کتاب با عنوان صحیفه سجادیه

فهرست بیش از ۱۴۳۰ عنوان کتاب با عنوان شامل صحیفه سجادیه در حال آماده سازی است و به تدریج منتشر خواهد شد

`

واژه‌های لاهوت

نويسنده:محمدرضا حکیمی – دلیل ما – دیویی: ۸fa8.862 – 144 صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱ – ۳۰۰۰ نسخه – ۲۲۰۰۰ ریال – ۲ -۷۹۶-۳۹۷-۹۶۴-۹۷۸

۲– آئین جهاد در صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدتقی رهبر – سازمان تبلیغات اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۷۲ صفحه – رقعی – چاپ ۲ سال ۱۳۶۵ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۰۰ ریال –
۳– آئین جهاد در صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدتقی رهبر – سازمان تبلیغات اسلامی، واحد عقیدتی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۷۱ صفحه – رقعی – چاپ ۱ سال ۱۳۶۵ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۸۰ ریال –
۴– آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمد سالمی – خوزستان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۷ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶ -۵۷-۶۵۱۱-۹۶۴-۹۷۸
۵– آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدعلی مجدفقیهی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۰ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۷۰۰۰ ریال – ۲ -۱۸-۸۹۶۱-۹۶۴
۶– آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدعلی مجدفقیهی – مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۲۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال – ۲ -۱۸-۸۹۶۱-۹۶۴
۷– آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدعلی مجدفقیهی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۵ سال ۱۳۹۶ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۱۵۰۰۰ ریال – ۸ -۱۸-۸۹۶۱-۹۶۴-۹۷۸
۸– آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدعلی مجدفقیهی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۴ سال ۱۳۹۳ – ۲۵۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال
۹– آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدعلی مجدفقیهی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۲ – ۵۰۰۰ نسخه – ۴۱۰۰۰ ریال
۱۰– آشنایی با صحیفه سجادیه: تجلی پیام جاوید عاشورا
نويسنده:احمد باقریان – زائر آستانه مقدسه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال – ۵ -۸۰-۶۴۰۱-۹۶۴
۱۱– اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه
نويسنده:حمیدرضا حق‌شناس ؛ ويراستار:حسن حیدرزاده – دفتر عقل – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۹ – ۱۴۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰ ریال 
۱۲– اخلاق در قرآن کریم و صحیفه سجادیه
نويسنده:تورج زینی‌وند ؛ ويراستار:محمد کاظمی – دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان – دیویی: ۲۹۷٫۱۵۹ – ۴۳۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۱-۷۱۲۹-۶۰۰-۹۷۸
۱۳– اخمویی که لبخند زد “حق معلم” (برگرفته از صحیفه سجادیه)
نويسنده:مژگان میرمحمدصادقی ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – جامعه القرآن الکریم – دیویی: ۸fa3.62 – 12 صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۰ – ۵۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰ ریال 
۱۴– اخمویی که لبخند زد: برگرفته از صحیفه سجادیه “حق معلم”
نويسنده:مژگان میرمحمدصادقی ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – جامعه القرآن الکریم – دیویی: ۸fa3.62 – 12 صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۵ -۴۷-۵۵۰۸-۶۰۰-۹۷۸
۱۵– ادعیه الصحیفه السجادیه “دراسه فی الصحه النفسیه”
نويسنده:مهدی احمدی‌فراز – بنیاد بعثت – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۳۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۷ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال 
۱۶– ارتباط با خدا: منتخب از: مفاتیح الجنان و صحیفه سجادیه
نويسنده:عباس قمی – احسن،صالحین – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۸۸ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۲۰۰۰ نسخه
۱۷– ارزش درونی و محورهای درونی در صحیفه سجادیه
نويسنده:غلامرضا کریمی‌فرد – دریانورد – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۹۶ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۵ – ۵۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۶-۸۰۷۰-۶۰۰-۹۷۸
۱۸– از محراب تا سنگر: شرحی فشرده بر نیایش زیباترین روح پرستنده درباره مرزداران اسلام بانضمام مقدمه‌ای بر صحیفه سجادیه
نويسنده:حسین میرزاخانی ؛ مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – انتشارات و تبلیغات فرهنگ انقلاب اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۷۸ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۶۰ – ۶۰ ریال –
۱۹– استغفار – توبه: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث ۱۴ معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه …
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی – عصر رهایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۶۴ – ۱۴۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال –
۲۰– اسرار خاموشان (شرح صحیفه سجادیه)
نويسنده:محمدتقی خلجی – پرتو خورشید – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۱۲ صفحه – جلد ۲ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال
۲۱– اسرار خاموشان (شرح صحیفه سجادیه)
نويسنده:محمدتقی خلجی – پرتو خورشید – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۴۶ صفحه – جلد ۱ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۲۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال 
۲۲– اعمال شبهای قدر: گلچینی از صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان محدث قمی بانضمام سوره‌های قرآنی
گردآورنده:علی‌اکبر حکیم – موسسه انتشارات قیام – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۴ – ۱۳۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۵ – ۱۰۰۰ نسخه –
۲۳– اعمال شبهای قدر: گلچینی از صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان محدث قمی بانضمام سوره‌های قرآنی

گردآورنده:علی‌اکبر حکیم – موسسه انتشارات قیام – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۴ – ۱۳۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۱ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال – ۱ -۳۲-۶۸۷۱-۹۶۴

۲۴– اعمال شبهای قدر: گلچینی از صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان محدث قمی بانضمام سوره‌های قرآنی
گردآورنده:علی‌اکبر حکیم – موسسه انتشارات قیام – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۴ – ۱۳۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۰ – ۲۰۰۰ نسخه 
۲۵– التحفه الرضویه للصحیفه السجادیه: بررسی نکات لغوی، صرفی و نحوی…
نويسنده:سیدفضل‌الله رضوی‌پور – منشور سمیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۷۹۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۸ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۲۶– التوبه فی الصحیفه السجادیه
نويسنده:سیدیوسف بطاط – مدین – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۹ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰ ریال 
۲۷– الحدیقه الهلالیه: شرح دعاء الهلال من الصحیفه السجادیه
نويسنده:محمدبن‌الحسین عاملی – موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۴ – ۲۰۴ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۶۹ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰ ریال –
۲۸– الحدیقه‌ الهلالیه: شرح دعاء الهلال من صحیفه السجادیه
نويسنده:محمدبن‌حسین شیخ‌بهایی ؛ محقق:علی موسوی‌خراسانی – فکر،موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۰۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال
۲۹– الشرح الکبیر علی الصحیفه السجادیه
نويسنده:نعمت‌الله‌بن‌عبدالله جزایری ؛ محقق:حسین تقی‌زاده – پژوهشکده باقرالعلوم – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۷۱۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۹ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال 
۳۰– الصحیفه ‌‌السجادیه: الجامعه لادعیه الامام علی‌بن‌الحسین (ع)
نويسنده: علی‌بن‌الحسین(ع) – راه بیکران – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۷۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۷ – ۵۰۰ نسخه 
۳۱– الصحیفه الزبرجدیه فی کلمات سجادیه
نويسنده:حسن حسن‌زاده‌آملی – الف، لام، میم – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۵۰ صفحه – رقعی (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۵ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۹۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۶-۲۸۹۴-۹۶۴-۹۷۸
۳۲– الصحیفه السجادیه
– حطیم – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۲۰۰۰۰ نسخه – ۶ -۳-۹۰۸۲۳-۹۶۴
۳۳– الصحیفه السجادیه
– مجمع جهانی اهل بیت (ع) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۷۰ صفحه – رقعی (سلفون) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۲ – ۵۰۰۰ نسخه – ۶ -۱۸-۷۷۵۶-۹۶۴
۳۴– الصحیفه السجادیه
– شهریار – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۲۵۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۲ – ۵۰۰۰ نسخه – ۶ -۳۴-۵۹۳۴-۹۶۴
۳۵– الصحیفه السجادیه
به‌اهتمام:رحیم قاسمی ؛ مقدمه:ابوالفضل حافظیان ؛ به‌اهتمام:محمد زاهدنجفی – مجمع ذخائر اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۵۵۰۰۰۰ ریال – ۵ -۵۶۰-۹۸۸-۹۶۴-۹۷۸
۳۶– الصحیفه السجادیه
– مجمع جهانی اهل بیت (ع) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۶۴۴ صفحه – رحلی (گالینگور) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۷ – ۳۰۰۰ نسخه – ۶ -۳۱۷-۵۲۹-۹۶۴-۹۷۸
۳۷– الصحیفه السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۰۰ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۷ – ۲۰۰۰ نسخه – ۴۸۰۰۰ ریال – ۶ -۰۲۵-۲۱۹-۹۶۴-۹۷۸
۳۸– الصحیفه السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۷۰ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱ -۲۷۳-۲۱۹-۹۶۴-۹۷۸
۳۹– الصحیفه السجادیه
مترجم:احمد موهانی – سازمان تبلیغات اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۶۳۲ صفحه – رقعی – چاپ ۱ سال ۱۳۶۳ – ۲۰۰۰۰ نسخه – ۷۵۰ ریال –
۴۰– الصحیفه السجادیه
خطاط:علاء‌الدین حافظتبریزی – دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۴ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰ ریال
۴۱– الصحیفه السجادیه الجامعه
– موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۶۴۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۴ سال ۱۳۸۴ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰ ریال – ۲ -۱-۹۴۱۵۹-۹۶۴
۴۲– الصحیفه السجادیه الکامله
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۸۸ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۴ – ۳۰۰۰ نسخه – ۹۶۴-۴۳۸-۲۷۹-X
43– الصحیفه السجادیه الکامله
مترجم:عبدالرحیم عقیقی‌بخشایشی – نوید اسلام – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۱۶ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۶ – ۱۰۰۰ نسخه 
۴۴– الصحیفه السجادیه الکامله
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر – دار الغیل – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۷۰۰ صفحه – جیبی – چاپ ۱ سال ۱۳۶۳ – ۵۰۰۰ نسخه –
۴۵– الصحیفه السجادیه الکامله الامام علی بن الحسین (ع)
– میثم تمار – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۵۶ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال – ۹۶۴-۵۵۹۸-۶۳-X
46– الصحیفه السجادیه الکامله الامام علی بن الحسین (ع)
– میثم تمار – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۵۶ صفحه – رقعی (سلفون) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۷ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۹۶۴-۵۵۹۸-۶۳-X
47– الصحیفه السجادیه الکامله للامام السجاد علی‌بن‌الحسین (ع)
گردآورنده:نعمان نصری – نشر مشعر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۷ – ۳۰۰۰ نسخه – ۴ -۵۱-۶۲۹۳-۹۶۴
۴۸– الصحیفه السجادیه الکامله للامام علی‌بن‌الحسین زین‌العابدین (ع)
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۸۸ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۸ – ۲۰۰۰ نسخه – ۶ -۲۷۹-۴۳۸-۹۶۴-۹۷۸
۴۹– الصحیفه السجادیه الکامله للامام علی‌بن‌الحسین زین‌العابدین (ع)
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۰ صفحه – جیبی (سلفون) – چاپ ۴ سال ۱۳۸۵ – ۵۰۰۰ نسخه – ۹۶۴-۴۳۸-۲۷۹-X
50– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – انوار الهدی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲ -۳۶-۶۲۲۳-
۵۱– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
– ذوی ‌القربی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۴ – ۱۰۰۰۰ نسخه
۵۲– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر – ذوی ‌القربی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – ۱/۲ جیبی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۴ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۶ -۲۵-۷۹۹۷-۹۶۴
۵۳– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر – انوار الهدی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – ۱/۲ جیبی (سلفون) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۴ – ۳۰۰۰ نسخه – ۲ -۳۶-۶۲۲۳-۹۶۴
۵۴– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
– ذوی ‌القربی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – ۱/۲ جیبی (شومیز) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۵ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۶ -۲۵-۷۹۹۷-۹۶۴
۵۵– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
– ذوی ‌القربی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۱۵۰۰۰ نسخه – ۶ -۲۵-۷۹۹۷-۹۶۴
۵۶– الصحیفه السجادیه الکامله من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
– انوار الهدی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۹ – ۳۶۰۰ نسخه – ۲ -۳۶-۶۲۲۳-۹۶۴
۵۷– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – دار الکتاب الاسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۵۰۰۰ نسخه
۵۸– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – موسسه‌ مدین – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۴ – ۵۰۰۰ نسخه – ۴ -۰۷-۸۹۰۱-۹۶۴
۵۹– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – انوار الزهرا (س) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۶ – ۸ -۲۹-۷۷۰۵-۹۶۴
۶۰– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق: من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر – سلمان آزاده – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۵۰۰۰ نسخه – ۹ -۸-۹۰۱۱۸-۹۶۴
۶۱– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق: من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – دارالمجتبی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۵۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۱ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱ -۵۷-۹۹۹۵-۹۶۴-۹۷۸
۶۲– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق: من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – موسسه المحبین للطباعه و النشر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۱ -۲۵-۸۹۹۱-۹۶۴
۶۳– الصحیفه السجادیه الکامله و رساله الحقوق: من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
مقدمه:سیدمحمدباقر صدر – دارالمجتبی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۵۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۱ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱ -۵۷-۹۹۹۵-۹۶۴-۹۷۸
۶۴– الصحیفه السجادیه الکامله: للامام زین العابدین علی‌بن‌الحسین (ع) نسخه برگردان دستخط ابراهیم بن علی کفعمی مورخ ۸۶۷ هجری قمری
مقدمه:سیدمحمدحسین حکیم – سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،بنیاد محقق طباطبایی (ره) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۷۳۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۵ – ۸۰۰ نسخه – ۳ -۳۲۷-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
۶۵– الصحیفه السجادیه الکامله: للامام علی‌بن‌الحسین زین‌العابدین (ع)
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۲۸۸ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۰ – ۵۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال – ۹۶۴-۴۳۸-۲۷۹-X
66– الصحیفه السجادیه الکامله: من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
– آستان قدس رضوی، به نشر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۳۲ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱ – ۵۰۰۰ نسخه – ۸ -۱۷۲۳-۰۲-۹۶۴-۹۷۸
۶۷– الصحیفه السجادیه الکامله: من ادعیه الامام زین‌العابدین (ع)
– آستان قدس رضوی، به نشر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۸ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۸ -۱۷۲۳-۰۲-۹۶۴-۹۷۸
۶۸– الصحیفه السجادیه فی معانیها الجلیه
نويسنده:نبیل شعبان – انوار الزهرا (س) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۳۶ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۳ – ۳ -۲۶-۷۷۰۵-۹۶۴
۶۹– الصحیفه السجادیه فی معانیها الجلیه
نويسنده:نبیل شعبان – انوار الزهرا (س) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۳۶ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۵ – ۸۰۰۰ نسخه – ۳ -۲۶-۷۷۰۵-۹۶۴
۷۰– الصحیفه السجادیه للامام زین‌العابدین (ع)
– حبیب – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۳۲ صفحه – جیبی (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۸ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳ -۴۵-۷۱۱۷-۶۰۰-۹۷۸
۷۱– الصحیفه السجادیه: ادعیه الامام زین‌العابدین علی بن الحسین السجاد علیه‌السلام
شارح:سیدعلی‌حسن مطر – ناظرین – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۲۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۲۰۰۰ نسخه – ۸ -۱۱-۸۴۶۵-۹۶۴
۷۲– الصحیفه السجادیه: ادعیه الامام علی‌بن‌الحسین‌بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)
مصحح: لجنه‌البحوث‌والدراسات – المجمع العالمی لاهل البیت (ع) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۲۷۲ صفحه – جیبی (سلفون) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۲ – ۵۰۰۰ نسخه – ۴ -۱۹-۷۷۵۶-۹۶۴
۷۳– الصحیفه السجادیه: الجامعه الادعیه الامام علی بن الحسین (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی – موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۶۴۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۱ – ۳۵۰۰ نسخه – ۲ -۱-۹۴۱۵۹-۹۶۴
۷۴– الصحیفه السجادیه: الجامعه الادعیه الامام علی بن الحسین (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی – موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۸۶۸ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۱ – ۱۵۰۰ نسخه – ۰ -۲-۹۴۱۵۹-۹۶۴
۷۵– الصحیفه السجادیه: الجامعه الادعیه الامام علی‌بن‌الحسین (ع)
مترجم:عمادالدین‌حسین اصفهانی ؛ زيرنظر:محمدباقر موحدی‌ابطحی‌اصفهانی ؛ به‌اهتمام:محمود فرهادی – امام المهدی (عج) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۶۴۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۷۶ – ۱۰۰۰۰ نسخه –
۷۶– الصحیفه السجادیه: روایه ابی علی محمد بن همام بن سهیل الاسکافی عن علی بن مالک عن الامام زین‌العابدین
شارح:محمدجواد حسینی‌جلالی ؛ مقدمه:سیدمحمدحسین حسینی‌جلالی – دلیل ما – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۰۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۰ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳ -۹-۹۳۳۴۷-۹۶۴
۷۷– الصحیفه الکامله السجادیه
– دارالکتب الاسلامیه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۶۴ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۵۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰ ریال – ۶ -۳۲۶-۴۴۰-۹۶۴
۷۸– الصحیفه الکامله السجادیه
– دارالمیزان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲ -۲-۹۴۵۴۳-۹۶۴
۷۹– الصحیفه الکامله السجادیه
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای – نسیم حیات – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۰۴ صفحه – رقعی (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۶ – ۳۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۹ -۲۰۶-۴۹۲-۹۶۴
۸۰– الصحیفه الکامله السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۶۰ صفحه – جیبی (پلاستیکی) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۰ – ۴۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال – ۴ -۰۲۷-۴۳۸-۹۶۴
۸۱– الصحیفه الکامله السجادیه
نويسنده: علی‌بن‌الحسین(ع) – انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۳۶ صفحه – ۱/۴ جیبی (سلفون) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۴ – ۳۰۰۰ نسخه – ۴ -۰۲۷-۴۳۸-۹۶۴
۸۲– الصحیفه الکامله السجادیه
نويسنده: علی‌بن‌الحسین(ع) – انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۳۰ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۴ – ۳۰۰۰ نسخه – ۰ -۵۶۴-۴۳۸-۹۶۴
۸۳– الصحیفه الکامله السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۸ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۶ – ۳۰۰۰ نسخه – ۳ -۵۶۴-۴۳۸-۹۶۴-۹۷۸
۸۴– الصحیفه الکامله السجادیه
مترجم:حسین الهی‌قمشه‌ای – نسیم حیات – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۰۴ صفحه – رقعی (سلفون) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۶ – ۳۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۰ -۲۰۶-۴۹۲-۹۶۴-۹۷۸
۸۵– الصحیفه الکامله السجادیه
نويسنده: علی‌بن‌الحسین(ع) – دارالکتب الاسلامیه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۶۶ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال – ۶ -۳۲۶-۴۴۰-۹۶۴
۸۶– الصحیفه الکامله السجادیه
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام بهاران،زیارت – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۴۳۲ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۷ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۹۰۰۰۰ ریال – ۴ -۶۰-۸۳۴۱-۶۰۰-۹۷۸
۸۷– الصحیفه الکامله السجادیه
مصحح:محمد اخوندی – دارالکتب الاسلامیه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۳۷۶ صفحه – جیبی – چاپ ۲ سال ۱۳۶۷ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۵۰ ریال
۸۸– الصحیفه الکامله السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۲۰۰۰ نسخه – ۰ -۵۶۴-۴۳۸-۹۶۴
۸۹– الصحیفه الکامله السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۶۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۷۶ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰ ریال –
۹۰– الصحیفه الکامله السجادیه
– دارالمیزان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۸۷ – ۷۰۰۰ نسخه – ۲ -۲-۹۴۵۴۳-۹۶۴
۹۱– الصحیفه الکامله السجادیه
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۴۴۰ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۰ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۹ -۲۷۴-۴۳۸-۹۶۴
۹۲– الصحیفه الکامله السجادیه (عربی – انگلیسی)
مترجم:ویلیام‌سی. چیتیک – انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۶۰۸ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۴ – ۲۰۰۰ نسخه –
۹۳– الصحیفه الکامله السجادیه = … e Perfect Book Of Imam Zaynul – A’Abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۴۹۸ صفحه – رقعی – چاپ ۱۰ سال ۱۳۵۹ –
۹۴– الصحیفه الکامله السجادیه = … e Perfect Book Of Imam Zaynul – A’Abideen A’li
مترجم:ویلیام‌سی. چیتیک ؛ مقدمه:اس.اچ.ام. جفری – انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۵۰ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۶ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰ ریال –
۹۵– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۹۸ صفحه – چاپ ۱۴ سال ۱۳۶۳ –
۹۶– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۹۸ صفحه – چاپ ۱۲ سال ۱۳۶۰ –
۹۷– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۹۸ صفحه – چاپ ۱۳ سال ۱۳۶۱ –
۹۸– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:ابوالحسن شعرانی ؛ خطاط:حسن هریسی‌‌ارونقی – کتابفروشی ‌اسلامیه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۳۶ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۷ سال ۱۳۷۵ – ۲۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰ ریال –
۹۹– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۴ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۸ سال ۱۳۷۸ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰ ریال – ۵ -۲۷۶-۳۰۲-۹۶۴
۱۰۰– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۵ سال ۱۳۷۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال – ۵ -۲۷۶-۳۰۲-۹۶۴
۱۰۱– الصحیفه الکامله السجادیه = … The Perfect Book Of Imam Zaynul – A’Abideen A’li
مترجم:ویلیام‌سی. چیتیک – موسسه‌ انصاریان‌ للطباعه‌ و النشر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۸۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۶ – ۲۰۰۰ نسخه – ۵ -۸۹۶-۴۳۸-۹۶۴-۹۷۸
۱۰۲– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۰۰ صفحه – رقعی – چاپ ۱۵ سال ۱۳۶۷ – ۸۸۰۰ نسخه – ۹۰۰ ریال –
۱۰۳– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۹۸ صفحه – رقعی – چاپ ۱۴ سال ۱۳۶۷ – ۳۰۰۰۰ نسخه – ۲۳۵ ریال –
۱۰۴– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۱۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۴ – ۵۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰ ریال –
۱۰۵– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۴ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۸ – ۵۵۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال – ۹۶۴-۳۰۲-۲۶۵-X
106– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – a’abideen a’li
نويسنده:عبدالجواد ابراهیمی ؛ مترجم:محسن غرویان – الهادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۷۷ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال – ۱ -۰۱۶-۴۰۰-۹۶۴
۱۰۷– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱۸ سال ۱۳۷۸ – ۳۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰ ریال – ۰ -۰۰۹۳-۰۰-۹۶۴
۱۰۸– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۱۶ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۴ سال ۱۳۷۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال – ۵ -۲۷۶-۳۰۲-۹۶۴
۱۰۹– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۱۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۷۵ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰ ریال –
۱۱۰– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل ؛ خطاط:احمدطاهر خوشنویس – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۹۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱۷ سال ۱۳۷۴ – ۳۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰ ریا
۱۱۱– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱۸ سال ۱۳۷۸ – ۳۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰ ریال – ۰ -۰۰۹۳-۰۰-۹۶۴
۱۱۲– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:جواد فاضل – بهزاد – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۳۲ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲ -۳۲-۵۹۵۹-۹۶۴
۱۱۳– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۱۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۴ – ۵۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰ ریال –
۱۱۴– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۴ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۸ سال ۱۳۷۸ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰ ریال – ۵ -۲۷۶-۳۰۲-۹۶۴
۱۱۵– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
– حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۱۴ صفحه – وزیری – چاپ ۵ سال ۱۳۷۴ – ۵۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال –
۱۱۶– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:عمادالدین‌حسین اصفهانی – گلبرگ – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۸۴ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۴ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰ ریال
۱۱۷– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۵ سال ۱۳۷۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال – ۵ -۲۷۶-۳۰۲-۹۶۴
۱۱۸– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:ابوالحسن شعرانی ؛ خطاط:حسن هریسی‌‌ارونقی – کتابفروشی ‌اسلامیه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۳۶ صفحه – رقعی (گالینگور) – چاپ ۷ سال ۱۳۷۵ – ۲۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰ ریال –
۱۱۹– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۴ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۸ – ۵۵۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال – ۹۶۴-۳۰۲-۲۶۵-X
120– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – a’abideen a’li
خطاط:عبدالرحیم افشاری‌زنجانی – جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۳۲ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۷ سال ۱۳۷۷ – ۵۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰ ریال
۱۲۱– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – a’abideen a’li
مترجم:ویلیام‌سی. چیتیک ؛ مقدمه:S.H.M. Jafri – انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۴۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۴ سال ۱۳۸۵ – ۲۰۰۰ نسخه
۱۲۲– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam zaynul – a’abideen a’li
مترجم:ویلیام‌سی. چیتیک ؛ مقدمه:S.H.M. Jafri – انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۴۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۷ – ۲۰۰۰ نسخه
۱۲۳– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۰ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۶ سال ۱۳۷۹ – ۶۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰ ریال –
۱۲۴– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:رضی صدرالدین‌بلاغی ؛ مقدمه:سیدمحمد مشکوه – دار الکتاب الاسلامیه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۶ صفحه – جیبی – چاپ ۴ سال ۱۳۶۶ – ۱۰۰۰۰ نسخه – ۴۰۰ ریال –
۱۲۵– الصحیفه الکامله السجادیه = … The perfect book of imam Zaynul – A’abideen A’li
مترجم:حسین انصاریان ؛ ويراستار:حسین استادولی – پیام آزادی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۲۴ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۲ سال ۱۳۷۸ – ۵۵۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال 
۱۲۶– الصحیفه الکامله السجادیه للامام علی‌بن‌الحسین زین‌العابدین (ع)
– انصاریان – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۴۰ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۷ – ۲۰۰۰ نسخه
۱۲۷– الصحیفه الکامله السجادیه من انشاء الامام الرابع مولانا السجاد زین العابدین علی‌بن‌الحسین علیهما السلام
خطاط:ابوالقاسم موسوی‌اصفهانی – مکتب قرآن – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۹۳ صفحه – چاپ ۲ سال ۱۳۶۹ – ۱۰۰۰ نسخه –
۱۲۸– الصحیفه الکامله السجادیه: ادعیه الامام علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب
– لقاء – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۲۳۲ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۴ – ۵۰۰۰ نسخه – ۴ -۱۲-۸۴۲۵-۹۶۴
۱۲۹– الصحیفه الکامله السجادیه: ادعیه الامام علی‌بن‌الحسین‌بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب
– نگاران قلم – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۳۲ صفحه – جیبی (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۳ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال – 
۱۳۰– المعانی الجلیله فی شرح الصحیفه السجادیه
نويسنده:نبیل شعبان – هدی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۲۱ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۶۹ – ۳۰۰۰ نسخه – ۴۲۱ ریال –
۱۳۱– المعانی الجلیله فی شرح الصحیفه السجادیه
نويسنده:نبیل شعبان – هدی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۴۲۱ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۶۹ –
۱۳۲– المعجم المفهرس لالفاظ الصحیفه السجادیه: به همراه متن و ترجمه نوین صحیفه سجادیه
نويسنده:فاطمه احمدی – اسوه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۵۸۴ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۴۲۸-۵۴۲-۹۶۴-۹۷۸
۱۳۳– امام سجاد (ع) و شهدا: بررسی تطبیقی سیره شهدا با فرازهایی از صحیفه سجادیه
نويسنده:سیدرضا حسنی – هدی – دیویی: ۹۵۵٫۰۸۴۳۰۹۲۲ – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۶ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۵۰۰۰ ریال
۱۳۴– امام سجاد (ع) و شهدا: بررسی تطبیقی سیره شهدا با فرازهایی از صحیفه سجادیه
نويسنده:سیدرضا حسنی – هدی – دیویی: ۹۵۵٫۰۸۴۳۰۹۲۲ – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۴۵۰۰۰ ریال
۱۳۵– امام مهدی و منتظران از زبان صحیفه سجادیه
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مترجم:سیدعلی موسوی‌گرمارودی ؛ خطاط:سیاوش حسینی – امام رئوف – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۶ صفحه – بیاضی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۵ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال
۱۳۶– امام‌شناسی (صحیفه سجادیه)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی – علامه طباطبایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۵ – ۳۶۸ صفحه – (در۱۸جلد ) – جلد ۱۵ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۹ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۵۰۰۰ ریال 
۱۳۷– امام‌شناسی (صحیفه سجادیه)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی – علامه طباطبایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۵ – ۳۷۴ صفحه – (در۱۸جلد ) – جلد ۱۵ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۴ سال ۱۳۸۷ – ۱۵۰۰ نسخه 
۱۳۸– امام‌شناسی (صحیفه سجادیه)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی – علامه طباطبایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۵ – ۳۷۶ صفحه – (در۱۸جلد ) – جلد ۱۵ – وزیری (شومیز) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۸ – ۱۰۰۰ نسخه 
۱۳۹– امام‌شناسی (صحیفه سجادیه)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی – علامه طباطبایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۵ – ۳۷۰ صفحه – جلد ۱۵ – وزیری (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۷۹ – ۲۲۰۰ نسخه –
۱۴۰– امام‌شناسی (صحیفه سجادیه)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی – علامه طباطبایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۵ – ۳۷۰ صفحه – (در۱۸جلد ) – جلد ۱۵ – وزیری (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۸۳ – ۲۲۰۰ نسخه 
۱۴۱– امام‌شناسی: صحیفه سجادیه
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی – علامه طباطبایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۵ – ۳۷۶ صفحه – (در۱۸جلد ) – جلد ۱۵ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۷ سال ۱۳۸۸ – ۲۵۰۰ نسخه – ۳۶۰۰۰ ریال – ۰ -۹۵-۶۵۳۳-۹۶۴-۹۷۸
۱۴۲– انبیاء و پیامبران الهی: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث ۱۴ معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه …
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی – عصر رهایی – دیویی: ۲۹۷٫۱۵۶ – ۲۶۱ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۵-۷۶۶۴-۶۰۰-۹۷۸
۱۴۳– انسان از منظر قرآن و صحیفه سجادیه و دلالت‌های تربیتی آن
نويسنده:حسن عموزاده‌سماکوش ؛ نويسنده:لیلا بیگدلی ؛ ويراستار:آذر وظیفه‌عالی – سیب سبز – دیویی: ۲۹۷٫۴۶۶ – ۱۲۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۳۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۷۰-۵۸۳۹-۶۰۰-۹۷۸
۱۴۴– انفاق – ستایش و پرستش پروردگار: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث ۱۴ معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه …
به‌اهتمام:علی ابراهیمی‌فرسنگی – عصر رهایی – دیویی: ۲۹۷٫۱۵۹ – ۱۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۶-۷۶۶۴-۶۰۰-۹۷۸
۱۴۵– ایمان و عمل صالح: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث ۱۴ معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه همراه با جزء اول قرآن کریم
گردآورنده:علی ابراهیمی – عصر رهایی – دیویی: ۲۹۷٫۱۵۹ – ۱۳۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۳-۷۶۶۴-۶۰۰-۹۷۸
۱۴۶– بازگشت به صحیفه سجادیه: منتخبی از دعاهای ارزشمند امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه
گردآورنده:حسین دهکردی – آیین فرزانگی – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۹۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۰ – ۳۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال – ۳ -۲-۹۱۱۶۴-۶۰۰-۹۷۸
۱۴۷– بال در بال ملایک (گلگشتی در متن دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه)
نويسنده:مجتبی رضوانی ؛ ويراستار:محمود رنجبر – حق‌شناس – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۲ – ۳۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰ ریال – ۹ -۲۳-۵۷۸۴-۹۶۴
۱۴۸– بر آستان نیایش (دعا و نیایش در ادبیات منظوم فارسی و تطبیق بن‌مایه‌های آن با ادعیه‌ی ماثوره شیعه بویژه صحیفه سجادیه)
نويسنده:فردین سیفی‌زاده‌اندبیلی – سنجش و دانش – دیویی: ۸fa1.00831 – 156 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۸ – ۵۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰۰ ریال – ۷ -۹۹۸-۴۶۵-۶۰۰-۹۷۸
۱۴۹– برای مامان و بابا: برداشتی از دعای بیست و چهارم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:الهام ارکیا – نشر جمال – دیویی: ۲۹۷٫۶۴۶ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۸ سال ۱۳۹۸ – ۲۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۷ -۵۴-۸۶۵۴-۹۶۴-۹۷۸
۱۵۰– برای مامان و بابا: برداشتی از دعای بیست و چهارم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – نشر جمال – دیویی: ۲۹۷٫۶۴۶ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۶ سال ۱۳۹۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال – ۷ -۵۴-۸۶۵۴-۹۶۴-۹۷۸
۱۵۱– برای مامان و بابا: برداشتی از دعای بیست و چهارم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:الهام ارکیا – نشر جمال – دیویی: ۲۹۷٫۶۴۶ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۷ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۷ -۵۴-۸۶۵۴-۹۶۴-۹۷۸
۱۵۲– بررسی جایگاه تکبر و بخل در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
نويسنده:ابوالقاسم گلندی – کیسان – دیویی: ۲۹۷٫۶۳۲ – ۱۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۸ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱-۹۹۹۳۷-۶۲۲-۹۷۸
۱۵۳– بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه
نويسنده:علی‌اصغر ابراهیمی‌فر – دفتر عقل – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۹۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۱۵۵۰ نسخه – ۱۴۰۰۰ ریال – ۹ -۱-۹۶۸۷۳-۹۶۴
۱۵۴– برگی از صحیفه‌ سجادیه ۴: دوره دوم متوسطه (پایه اول)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای – یوحنا – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۵۲ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال 
۱۵۵– برگی از صحیفه‌ سجادیه ۵: دوره دوم متوسطه (پایه دوم)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای – یوحنا – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۵۴ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۶ -۱۴-۷۷۶۷-۶۰۰-۹۷۸
۱۵۶– برگی از صحیفه‌ سجادیه ۷: دوره دوم متوسطه (پایه چهارم)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای – یوحنا – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۱۸ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۰ -۱۶-۷۷۶۷-۶۰۰-۹۷۸
۱۵۷– برگی از صحیفه‌ی سجادیه (آشنایی با امام سجاد (ع) و حقوق والدین) ویژه‌ی دانش‌آموزان (راهنمایی و متوسطه)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:سیدمحمد سجادی – اندیشه مطهر – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۹۶ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۵۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰ ریال – ۴ -۶۱-۶۳۵۷-۶۰۰-۹۷۸
۱۵۸– برگی از صحیفه‌ی سجادیه ۱: دوره اول متوسطه (پایه هفتم)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای – یوحنا – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۹۶ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۸ -۱۰-۷۷۶۷-۶۰۰-۹۷۸
۱۵۹– برگی از صحیفه‌ی سجادیه ۶: دوره دوم متوسطه (پایه سوم)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:سیدمحمد سجادی – یوحنا – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۵۲ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۲ -۰۹-۷۷۶۷-۶۰۰-۹۷۸
۱۶۰– برگی از صحیفه‌ی سجادیه ۶: دوره دوم متوسطه (پایه سوم)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای – یوحنا – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۱۵۲ صفحه – پالتویی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال
۱۶۱– برهان العباد: شرح و بررسی اسماء و صفات خداوند در صحیفه سجادیه
نويسنده:فاطمه علمی‌راد – مشکوه – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۳۳۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۷ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۴-۶۱۵۶-۹۶۴-۹۷۸
۱۶۲– به سوی خوبی‌ها: برداشتی از دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – جمال – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۶ سال ۱۳۹۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال
۱۶۳– به سوی خوبی‌ها: برداشتی از دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – جمال – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۸ سال ۱۳۹۸ – ۲۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۴– به سوی خوبی‌ها: برداشتی از دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – جمال – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۷ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال
۱۶۵– به سوی خوبی‌ها: برداشتی از دعای مکارم الاخلاق دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری – جمال – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۷ – ۵۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰ ریال – ۹ -۴۷-۸۶۵۴-۹۶۴-۹۷۸
۱۶۶– به سوی خوبی‌ها: برداشتی از دعای مکارم الاخلاق دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:فرشته ارکیا – جمال – دیویی: ۲۹۷٫۷۷ – ۱۲ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۵ سال ۱۳۸۹ – ۵۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰ ریال – ۹ -۴۷-۸۶۵۴-۹۶۴-۹۷۸
۱۶۷– بهشت: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث ۱۴ معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه …
نويسنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی – عصر رهایی – دیویی: ۲۹۷٫۴۴ – ۱۶۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۹-۷۶۶۴-۶۰۰-۹۷۸
۱۶۸– بیراهه‌ها: رهیافت‌هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه
نويسنده:حجت منگنه‌چی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۵۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۳ سال ۱۳۹۵ – ۳۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۶۹– بیراهه‌ها: رهیافت‌هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه
نويسنده:حجت منگنه‌چی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۴۸ صفحه – وزیری (سلفون) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۵۵۰۰۰ ریال – ۴ -۶۱۷-۱۹۵-۹۶۴-۹۷۸
۱۷۰– بیراهه‌ها: رهیافت‌هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه
نويسنده:حجت منگنه‌چی – مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) – دیویی: ۲۹۷٫۷۷۲ – ۲۴۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۴ – ۵۰۰ نسخه – ۱۱۰۰۰۰ ریال – ۴ -۶۱۷-۱۹۵-۹۶۴-۹۷۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
Close