پایان‌نامه صحیفه سجادیه دکتری کارشناسی ارشد

پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد با موضوع صحیفه سجادیه

برگرفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران

پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد با موضوع صحیفه
۱بررسی آموزه های عرفان نظری صحیفه سجادیه
۲تطبیق اوصاف بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان در قرآن و صحیفه سجادیه
۳امامت از منظر صحیفه سجادیه
۴پیوند قرآن با صحیفه سجادیه
۵ترجمه کتاب صحیفه سجادیه (به زبان میانماری)
۶بررسی مفردات صحیفه سجادیه
۷بررسی سندی و متنی صحیفه سجادیه
۸بینامتنیت روائی در صحیفه سجادیه
۹جهاد اکبر در صحیفه سجادیه
۱۰متن‌پژوهی دعای شانزدهم صحیفه سجادیه با محوریت آمرزش گناهان
۱۱بررسی جلوه های زیبایی شناختی صحیفه سجادیه
۱۲ویژگی های معصومین(ع) از نگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه
۱۳نفس شناسی و راه های اصلاح آن در صحیفه سجادیه
۱۴قرب الهی در صحیفه سجادیه (ماهیت، عوامل ، موانع)
۱۵معاد از نظر صحیفه سجادیه
۱۶سبک شناسی رساله الحقوق امام سجاد (ع) و ده دعای اول صحیفه سجادیه
۱۷تربیت اخلاقی در صحیفه کامله سجادیه
۱۸تاثیر لفظی و معنوی ادعیه قرآنی بر صحیفه سجادیه
۱۹عبادت و بندگی در صحیفه سجادیه
۲۰ادب ورزی زبانی در صحیفه سجادیه
۲۱رحمت الهی در صحیفه سجادیه
۲۲آثار سوء گناه در صحیفه سجادیه
۲۳اصول و شیوه‌های مقابله با جنگ نرم بر اساس صحیفه سجادیه
۲۴سبک شناسی۲۰دعای صحیفه سجادیه
۲۵بررسی اسلوب قصر در صحیفه سجادیه
۲۶آسیب‌شناسی دین‌داری در صحیفه سجادیه
۲۷اصول قرآنی اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه
۲۸استغفار و آثار تربیتی آن در صحیفه علویه و صحیفه سجادیه
۲۹عوامل و موانع آرامش روان از منظر صحیفه سجادیه (باذکر مستندات قرآن)
۳۰تعیین مولفه های شکل گیری هویت نوجوانان مبتنی بر رهیافت های صحیفه سجادیه
۳۱روش های تزکیه نفس در صحیفه کامله سجادیه
۳۲صور خیال در صحیفه سجادیه
۳۳خداشناسی در صحیفه سجادیه
۳۴راه‌های جلوگیری از وسوسه‌های شیطانی با تکیه بر صحیفه سجادیه
۳۵تأثیرپذیری لغوی و معنایی صحیفه سجادیه از قرآن کریم
۳۶نقش صحیفه سجادیه در احیای دین
۳۷مفاهیم قرآن در صحیفه سجادیه پایان‌نامه صحیفه سجادیه دکتری کارشناسی ارشد
۳۸بررسی تطبیقی مزامیر داود (ع) با ادعیه صحیفه سجادیه
۳۹شرح و بررسی اسما و صفات خداوند در صحیفه‌ی سجادیه
۴۰رهیافت‌ها و رهنمودهای یاد مرگدر دعای چهلم صحیفه سجادیه
۴۱بررسی ادبی مفاهیم و مضامین دعا در صحیفه‌ی سجادیه
۴۲بررسی جنبه‌های زیباشناختی توابع در صحیفه سجادیه
۴۳تقوا از دیدگاه امام سجاد (ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه
۴۴رفتار انسان با خود در صحیفه سجادیه
۴۵نوع شناسی رزق در صحیفه سجادیه و راه های دستیابی و توسعه آن
۴۶روش های تخاطب در ادعیه صحیفه سجادیه بر اساس اسماء الهی
۴۷ترجمه کتاب «قراءهلغویه و نقدیه فی الصحیفه السجادیه» «تحلیل زبان‌شناختی و نقدی صحیفه سجادیه»
۴۸بررسی شیوه مبارزاتی امام سجاد (ع) از خلال صحیفه سجادیه
۴۹قلب سلیم در صحیفه سجادیه
۵۰بررسی دعاهای صحیفه سجادیه با تاکید بر عناصر بلاغی
۵۱اسباب و موانع الطاف الهی در صحیفه سجادیه
۵۲اصول اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه
۵۳عوامل و موانع عزّت از دیدگاه امام سجّاد (ع) با تأکید بر صحیفه سجّادیه
۵۴آثار تربیتی شکر در قرآن کریم و صحیفه سجادیّه
۵۵نقد و بررسی تطبیقی ترجمه های صحیفه سجادیه ((ابو الحسن شعرانی و موسوی گرمارودی))
۵۶نقد و بررسی تطبیقی ترجمه های صحیفه سجادیه ((ابو الحسن شعرانی و موسوی گرمارودی))
۵۷تجلی قرآن در صحیفه سجادیه
۵۸فرهنگ لغت توصیفی واژگان دشوار صحیفه سجادیه از حرف «ع» تا حرف «ی»
۵۹بررسی رابطه محتوایی قرآن و صحیفه سجادیه؛ (شش فراز ابتدایی دعای چهارم)
۶۰آموزه های اخلاق فردی در صحیفه سجادیه
۶۱بررسی رابطه‌ی محتوایی قرآن و صحیفه سجادیه (۹ فراز ابتدایی دعای سوم)
۶۲فضائل و رذائل اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه
۶۳بررسی مبانی قرآنی و روایی دعای عرفه صحیفه سجادیه(دعای چهل و هفتم)
۶۴مقام رضا هنگام بروز غم و مصیبت از منظر قرآن و صحیفه سجادیه
۶۵تبیین ارتباط متن قرآنی با واقعیت در صحیفه سجادیه
۶۶بررسی شواهد قرآنی دعاهای دوازدهم و سی و یکم صحیفه سجادیه در مورد توبه
۶۷فرهنگ لغت توصیفی واژگان دشوار صحیفه سجادیه از حروف «الف» تا «ظاء»
۶۸صور خیال در صحیفه سجادیه
۶۹بررسی ترجمه استعاره‌ها در ترجمه‌های انگلیسی صحیفه سجادیه
۷۰نقش معاد باوری بر تربیت اخلاقی از دیدگاه صحیفه سجادیه
۷۱بررسی و شرح نمودهای قرآنی در پانزده دعای اول صحیفه سجّادیه با محوریّت تفسیر المیزان
۷۲تجلی قرآن در صحیفه سجادیه (با موضوع نبوت خاصه وامامت) با رویکرد بینامتنی
۷۳بررسی آموزه‌های اخلاق سیاسی در صحیفه سجادیه
۷۴گوهر و صدف دین از منظر نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه
۷۵شرح و بررسی دعای ختم قرآن در صحیفه سجادیه از دیدگاه قرآن و روایات
۷۶عافیت و شاخصه‌های آن با محوریت دعای ۲۳ صحیفه سجادیه
۷۷مقامات عرفانی مشترک در قرآن و صحیفه سجادیه
۷۸تحلیل گفتمان انتقادی نیایش‌های صحیفه سجّادیه و مناجات نامه (الهی نامه ) خواجه عبدالله انصاری
۷۹اصول و روش‌های مقابله با جنگ نرم بر اساس صحیفه سجادیه
۸۰کاوشی در سبک شناسی فیض الاسلام در ترجمه و تبیین قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
۸۱شر از دیدگاه صحیفه سجادیه
۸۲بررسی جلوه های زیبائی شناختی صحیفه سجادیه
۸۳بررسی مولِّفه های انسجام متنی و پیوستارهای بلاغی در دعاهای ۴۴ تا ۴۸ صحیفه سجادیه
۸۴شرح و بررسی دعای یازدهم صحیفه سجادیه (عاقبت بخیری) از دیدگاه قرآن و روایات
۸۵بررسی اوصاف و مجاهدت‌های پیامبر اکرم(ص) در نیایش دوم صحیفه سجادیه و بیان آیات و روایات
۸۶بررسی مبانی قرآنی و روایی دعای چهاردهم صحیفه سجّادیّه با محوریت ظلم و ظالم
۸۷مبانی قرآنی و روایی دعای چهل‌ونهم صحیفه سجادیه با محوریت دفع کید دشمن
۸۸خداوصفاتش دردعاهای صحیفه سجادیه ومقایسه آن بانظربرخی فیلسوفان مسلمان(ابن سیناوشیخ اشراق وملاصدرا)
۸۹پیوند ساختار بلاغی ( علم بیان) با محتوا در صحیفه سجادیه بر اساس نظریه فرمالیستی
۹۰بن‌ مایه های قرآنی ادعیه معصومان علیهم السلام در موضوع اقتصاد (با رویکرد کتاب الدعاء کافی و صحیفه سجادیّه)
۹۱حقوق اجتماعی در صحیفه‌ی سجادیه و شواهد قرآنی آن
۹۲بررسی مبانی و روش‌های تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه
۹۳شاخصه های «بنده‌ی آرمانی» در ادعیه‌ی امام سجّاد (ع) (صحیفه‌ی سجادیه، دعای ابو حمزه ثمالی، مناجات خمسه عشر) و مقایسه ی آن با قرآن کریم
۹۴بازسازی گفتمان پیامبر (ص) در صحیفه سجادیّه؛ تحلیل کنش زبانی با استفاده از نظریه باختین و روش توصیفی فرکلاف
۹۵شاخصه‌های حسن عاقبت و راه‌های دستیابی به آن در صحیفه سجادیه
۹۶بن مایه های قرآنی ” نیازهای انسان در صحیفه سجادیه”
۹۷تحلیل جامعه آرمانی در اندیشه امام سجّاد (علیه السلام) با تأکید بر صحیفه سجّادیه
۹۸بررسی تطبیقی سه ترجمه آقای الهی قمشه‌ای، فیض ‌السلام، انصاریان بر صحیفه سجادیه با کمک گرفتن از شرح ریاض السالکین
۹۹سبک شناسی ۲۰ دعای صحیفه سجادیه
۱۰۰رحمت الهی در صحیفه سجادیه پایان‌نامه صحیفه سجادیه دکتری کارشناسی ارشد
۱۰۱همطرازی اسلوب های تأکید در ترجمه صحیفه سجادیه (با بهره گیری از دعاهای مناسبت ها وبا تأکید بر ترجمه های الهی قمشه ای، بلاغی، فیض الاسلام، موسوی گرمارودی)
۱۰۲شر از دیدگاه صحیفه سجادیه
۱۰۳امید و خوش بینی در صحیفه سجادیه
۱۰۴رویکرد قرآنی – روایی دعای اول صحیفه سجادیه
۱۰۵شاخصه‌های اصلی نظام اخلاقی اسلام در صحیفه سجّادیهبا محوریت دعای مکارم الاخلاق
۱۰۶اصول قرآنی اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه
۱۰۷بررسی تطبیقی صحیفه سجادیه و مناجات های خواجه عبداله انصاری
۱۰۸آثار سوء گناه در صحیفه سجادیه
۱۰۹اخلاق شهروندی در اسلام (با تکیه بر قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه)
۱۱۰شاخصه‌های مهم ورود و خروج ماه مبارک رمضان با محوریت دعای وداع صحیفه سجادیه
۱۱۱اصول و مبانی اعتقادات اسلامی از منظر صحیفه سجادیه
۱۱۲بررسی راهبردهای تربیتی خانواده در قرآن و صحیفه سجادیه
۱۱۳بررسی و تحلیل تصویر پردازی در صحیفه‌ی سجادیّه
۱۱۴بررسی و جوه بلاغی فضایل و رذایل اخلاقی درصحیفه سجادیه
۱۱۵جایگاه و مقامات انسانی از منظر صحیفه سجادیه
۱۱۶توحید ذاتی وصفاتی در صحیفه سجادیه
۱۱۷معارف عقلانی صحیفه ی سجادیه با تاکید بر خداشناسی فلسفی
۱۱۸بررسی آموزه های معرفتی، تربیتی و اخلاقی دعای ۵۱صحیفه سجادیه و استخراج مستندات قرآنی آن
۱۱۹بن مایه قرآنی ” نیازهای انسان در صحیفه سجادیه”
۱۲۰نقد و بررسی کتاب «حقیقه الصحیفه السجادیه» نوشته دکتر ناصر القفاری
۱۲۱بررسی اصناف مخلوقات در صحیفه سجادیهبا تکیه بر نگرش تربیتی – روانشناختی
۱۲۲تطبیق مفاهیم و موضوعات دعای مکارم الاخلاق با قرآن کریم
۱۲۳بررسی اوصاف قرآن در بیان قرآن و روایات(نهج البلاغه و صحیفه سجادیه)
۱۲۴بررسی رابطه محتوایی ده فراز ابتدایی دعای اول صحیفه سجادیه با قرآن
۱۲۵سبک شناسی رساله الحقوق امام سجاد (ع) و ده دعای اول صحیفه سجادیه
۱۲۶بررسی و تطبیق جنبه های بلاغی صحیفه ی سجادیه و رسائل خواجه عبدالله انصاری
۱۲۷نقد و بررسی کتاب «حقیقه الصحیفه السجادیه» نوشته دکتر ناصر القفاری
۱۲۸عوامل و موانع عزّت از دیدگاه امام سجّاد (ع) با تأکید بر صحیفه سجّادیه
۱۲۹مستندات قرآنی دعای ۲۴ و ۲۵ صحیفه سجادیه با رویکردی به روابط درون خانواده
۱۳۰شاخصه های روش تربیتی مبتنی بر دعا در صحیفه سجادیه
۱۳۱روش شناسی سید علیخان مدنی در ریاض‌السالکین
۱۳۲الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر آموزه های امام سجاد علیه السلام
۱۳۳تجلّی قرآن کریم در دعای اوّل تا هفتم صحیفه سجّادیّه با رویکرد بینامتنی
۱۳۴شیوه های نفوذ شیطان در انسان و راهکارهای مقابله با آنها در صحیفه سجادیه
۱۳۵شیوه های نفوذ شیطان در انسان و راهکارهای مقابله با آنها در صحیفه سجادیه
۱۳۶تحلیل محتوای دعای مکارم الاخلاق
۱۳۷سبک زندگی اسلامی از منظر امام سجاد((ع) و مویدات قرآنی آن
۱۳۸التناص الدینی و التأریخی فی الصحیفه السجادیه
۱۳۹الگوی معیارهای تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی
۱۴۰فعالیتهای سیاسی و فرهنگی امام سجاد (ع)
۱۴۱تحلیل گفتمان انتقادی نیایش های صحیفه سجادیه و مناجات نامه (الهی نامه ) خواجه عبدالله انصاری
۱۴۲راههای رسیدن به توحید عملی در اندیشه های امام سجاد (علیه السلام)
۱۴۳نقش امام سجاد (ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۴اخلاق کاربردی در صحفیه سجادیه
۱۴۵تبیین و تحلیل جایگاه دعا در سعادت آدمی با تاکید بر صحیفه سجادیه و ادعیه منونایت ها
۱۴۶بررسی محتوایی ادعیه امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) در موضوع توحید
۱۴۷اثربخشی روان درمانی مذهبی معنوی با تاکید بر دعاهای شماره ۱۵ و ۲۳ صحیفه سجادیه بر کیفیت زندگی، نگرش به بیماری و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز
۱۴۸خودشناسی و خودسازی در پرتو دعاهای امام سجاد علیه السلام
۱۴۹صورخیال درصحیفه سجادیه پایان‌نامه صحیفه سجادیه دکتری کارشناسی ارشد
۱۵۰ارایه الگوهای مناسب جهت شناسایی مشتریان کلیدی در سطح شعب بانک ملت شیراز
۱۵۱توحید در صحیفه سجادیه
۱۵۲توحید در صحیفه سجادیه
۱۵۳سبک شناسی صحیفه سجادیه
۱۵۴رویکرد صحیفه سجادیه به اخلاق اجتماعی
۱۵۵آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
۱۵۶نبوت و امامت در صحیفه سجادیه
۱۵۷رحمت الهی درصحیفه سجادیه
۱۵۸توفیق الهی ازمنظرصحیفه سجادیه
۱۵۹شاخص های دنیای مطلوب از نگاه امام سجاد(ع)
۱۶۰بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
۱۶۱معارف عقلانی صحیفه سجادیه با تاکید بر خداشناسی فلسفی
۱۶۲رفتار انسان با خود در صحیفه سجادیه
۱۶۳اصول تربیتی و اخلاقی در صحیفه کامله سجادیه
۱۶۴جایگاه اخلاق در صحیفه کامله سجادیه
۱۶۵بررسی عناصر سه گانه ادبی(عاطفه، خیال،اسلوب)در صحیفه ی سجادیه
۱۶۶بررسی فضایل و رذایل اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه
۱۶۷بررسی اصناف مخلوقات در صحیفه سجادیه با تکیه بر نگرش تربیتی – روانشناختی.
۱۶۸طراحی مدل نیازهای انگیزشی منابع انسانی بر اساس مفاهیم صحیفه سجادیه
۱۶۹تطبیق اوصاف بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان در قرآن و صحیفه سجادیه
۱۷۰بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیتی بر اساس دعاهای صحیفه سجادیه
۱۷۱تحلیل فلسفی و عرفانی اسماء و صفات الهی در صحیفه سجادیه
۱۷۲آداب حضور از منظر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
۱۷۳بررسی آثار تربیتی حمد و شکر در آیات و روایات (با تاکید بر صحیفه سجادیه)
۱۷۴بررسی دعای هشتم صحیفه سجادیه درمقام استعاذه ازشرور اخلاقی
۱۷۵شواهد و قرائن قرآنی و روایی در دعای مرزداران امام سجاد(ع)
۱۷۶تبیین “انسان کامل” از منظر امام سجاد (علیه‌السلام)
۱۷۷بررسی حق‌الناس از منظر امام سجاد (ع)
۱۷۸بررسی محتوایی ادعیه امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) در موضوع توحید
۱۷۹بررسی مضامین مشترک صحیفه سجادیه و مناجات های منثور فارسی تا پایان قرن هفتم هجری
۱۸۰شیوه های نفوذ شیطان در انسان و راهکارهای مقابله با آنها در صحیفه سجادیه
۱۸۱تبیین مبانی تربیتی عفو در اسلام (با تاکید بر صحیفه سجادیه و آیات و روایات)
۱۸۲جایگاه دینی و عرفانی و سیاسی امام سجاد (ع) در متون و دیدگاه اهل تسنن
۱۸۳شواهد و قرائن قرآنی و روایی در دعای مرزداران امام سجاد (ع)
۱۸۴ترجمه کتاب: سیاسه الحرب فی الدعاء أهل الثغور (مدیریت جنگ در دعای مرزداران (اهل الثغور) امام سجاد (ع))
۱۸۵الغناء و الرقص علی المذاهب الخمسه
۱۸۶دور الصحیفه السجادیه فی تربیه الفرد و المجتمع
۱۸۷بررسی تطبیقی منشور حقوق بشر با رساله حقوقی امام سجاد (علیه سلام)
۱۸۸تجلی قرآن در دعای مکارم الاخلاق پایان‌نامه صحیفه سجادیه دکتری کارشناسی ارشد
۱۸۹ترجمه رساله حقوق امام سجاد (ع) به زبان پشتو
۱۹۰بررسی مبانی قرآنی و روایی مناجات المحبین
۱۹۱برداشتهای فلسفی از سخنان امام سجاد (ع)
۱۹۲تحلیل و بررسی اسماء خداوند در دعای جوشن کبیر
۱۹۳رفتارهای کلامی آزاردهنده رایج بین فردی و شیوه‌های مقابله با آن از نظر قرآن، حدیث و روان‌شناسی
۱۹۴ظلم ستیزی در تعالیم امام سجاد(علیه السلام)
۱۹۵بازتاب مضامین فرهنگ اسلامی ـ عربی در هفت اورنگ جامی
۱۹۶جایگاه و نقش تربیتی سالمندان در خانواده مبتنی بر آموزه های دینی
۱۹۷بررسی مضامین دعایی در قرآن کریم پایان‌نامه صحیفه سجادیه دکتری کارشناسی ارشد
۱۹۸بررسی جنبه های معرفتی ادعیه معصومین و تأثیر آن بر متون عرفانی
۱۹۹روشهای امام سجاد علیه السلام در بهره گیری از دعا در مواجهه با انحرافات اجتماعی
۲۰۰نقش امام زین العابدین(علیه السلام) در برخورد با افکار منحرف
۲۰۱ترجمه و نقد چهار فصل اول کتاب «حدیث، میراث محمد (ص) در قرون میانه و دنیای جدید»
۲۰۲معرّفی و تصحیح کتاب حبائب الحبیبیّه ی میرزا عبدالکریم رایض الدّین اعجوبه ی زنجانی
۲۰۳معرّفی و تصحیح رساله‌ی غیبیّه‌ی میرزا عبدالکریم رایض‌الدّین اعجوبه
۲۰۴کسالت وفقدان نشاط در نماز و مناجات با خدا از دیدگاه امام سجاد (ع)
۲۰۵حقوق انسانی در مناقشات نظامی با نگاهی به حقوق بین‌الملل اسلامی
۲۰۶تحلیل قرآنی سیره سیاسی اجتماعی امام سجاد علیه السلام
۲۰۷شیوه‌های تربیتی از منظر علم و سیره اهل بیت علیهم السلام
۲۰۸بررسی معانی حروف اضافه در متن قرآن مجید از منظر معنی‌شناسی شناختی
۲۰۹نقش و تاثیر دعا بر سلامت جسمی و روحی انسان در دین اسلام و مسیحیت
۲۱۰ترجمه وشرح منظومه ی تنقیح العبارات فی توضیح الاستعارات
۲۱۱مهدویت و آثار تربیتی آن در ادعیه و زیارات معصومان علیهم‌السلام
Back to top button
Close