نظر علامه طهرانی در رابطه با صحیفه سجادیه

مرحوم علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی می‏فرمایند:

 «این است نمونه‏ ای از صحیفه کامله سجادیه که اولوالالباب را غرق تحیر نمودهو زیرکان عالم را به تفکر واداشته و حکیمان اندیشمند را به دنبال خود کشیده و عالمان ذی‏ درایت را به قبول واداشته و عارفان روشن ضمیر را به خضوع و خشوع در برابر این مکتب به زانو در آورده است.»

امام شناسی، ج ۱۵، ص  40

Back to top button
Close