صحیفه سجادیه و آیة الله بهجت

بهجت صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه و آیة الله بهجت

اگر به ما بگويند امام عصر علیه السلام در مسجد صفائيه صحبت مي کنند و ما به جاي آنکه خدمت ايشان برسيم و از بيانات حضرتش استفاده کنيم بنشينيم کتاب هاي ديگري را مطالعه کنيم چقدر زشت است؛ همچنين اگر ما به جاي آنکه سخنان و معارف اهل بيت را فرابگيريم به کارهاي غير ضروري ديگر بپردازيم همان قدر زشت مي باشد.
نهج البلاغه کتاب مظلوم و کتاب مظلوم ديگر صحيفه سجاديه به صورتي عجيب در حوزه هاي ما ناشناخته اند البته به استثناي افراد يا جريانهاي استثنايي. نهج البلاغه تبلور اعلاي اسلام است در سطح حاکميت و صحيفه سجاديه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در سطح تربيت، يا ميتوان گفت نهج البلاغه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در ساختن جامعه با نظر به افراد و صحيفه سجاديه تبلور اعلاي تعاليم اسلام است در ساختن افراد با نظر به جامعه و روشن است که ساختن فرد و ساختن اجتماع از هم جدا نيست. اين دو کتاب بايد در حوزه ما هيچگاه از دست طالبان علم به زمين گذاشته نشود بايد بحث و درس و شناخت و تحليل اين دو زبور مقدس و صحيفه مکرم يکي از ارکان اصلي تعليم و تعلم حوزه ها باشد و با کمال دردمندي و دريغ خوري اينگونه نيست.

سپيده باوران ،ص۹۴

یک دیدگاه

Back to top button
Close