صحیفه سجّادیه و سبط ابن جوزی​

صحیفه سجادیه ابن جوزی

صحیفه سجّادیه  و سبط ابن جوزی 

شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن قزاوغلی ابن عبدالله سبط ابی الفرج ابن جوزی (۵۸۱ـ۶۵۴ق)- که نوه دختری ابن جوزی مورخ معروف است، یکی از مهم ترین دانشمندان اهل سنت به ویژه حنابله و حنفیّه در زمینه اخلاق و موعظه، تاریخ، رجال، حدیث و تفسیر قرآن می باشد.

وی در بعضی از رساله‌هایش  پس از مطالعه و دقت نظر در صحیفه سجادیه می‌گوید:

اگر زین‌العابدین و صحیفه او نبود، مسلمانان راه و روش مخاطبه با خدا و مکالمه و رازگویی با او را در مقام عرض حاجت به بارگاه ربوبی را نمی‌دانستند، و او بود که شیوه گفتگو با آفریدگار بزرگ و شکوه بردن در سختی‌ها و گرفتاری‌ها به پیشگاه او را به ما آدمیان آموخت.

«بنابراین، او نسبت به مردم تا روز رستاخیز، حق آموختن و آگاهاندن را دارد.»

Back to top button
Close