صحیفه سجادیه و آیة الله مرعشی

صحیفه سجادیه مرعشی نجفی

صحیفه سجادیه و آیة الله مرعشی نجفی

آیه الله مرعشی در یکی از تشرفاتشان خدمت امام زمان (علیه السلام)، واقعه را چنین بیان میکنند (که به اختصار آمده است):
در اقامتم در سامرّاء شبهایى را در سرداب مقدّس بیتوته کردم؛ آن هم شبهاى زمستانی. در یکى از شبها آخر شب، ……ناگاه صداى دلربایى شنیدم که سلام داد به این نحو: (سلامٌ علیکم یا سیّد) ونام مرا برد.
جواب داده گفتم: شما کیستید؟
فرمود: یکى از بنى اعمام تو.
گفتم: درب بسته بود از کجا آمدى؟
فرمود: خداوند بر هر چیزى قدرت دارد.
پرسیدم: اهل کجایید؟ فرمود: حجاز.
سپس سیّد حجازى فرمود: به چه جهت آمده اى اینجا در این وقت شب؟ گفتم: به جهت حاجتهایی.
فرمود: برآورده شد.
سپس سفارش فرمود بر نماز جماعت ومطالعه در فقه وحدیث وتفسیر.
و تأکید فرمود در صله رحم ورعایت حقوق استاد ومعلّمین،
ونیز سفارش فرمود به مطالعه وحفظ نهج البلاغه وحفظ دعاهاى صحیفه سجّادیّه.
(کتاب قبسات – منتخبات ابن العلم – منتقم حقیقى)

Back to top button
Close