صحیفه سجادیه و آیةالله سبحانی

صحیفه سجادیه سبحانی

صحیفه سجادیه و آیة الله سبحانی

صحیفه سجادیه دعاهای پیشوای عارفان، سرور ساجدان، زیور نیایشگران و چهارمین پیشوای شیعیان جهان حضرت زین العابدین ـ علیه السلام ـ است. که به تقاضای شرایط حاکم بر جامعه آن روز، از طریق دعا و نیایش توانسته است، جوهر عرفان و توحید را در قالب دعا ریخته و وظایف مسلمانان را در شدیدترین شرایط روشن سازد.


آن شیفته دعا و نیایش، از طریق دعا به ما می‌آموزد که چگونه با خدا راز و نیاز کنیم و چگونه او را تنزیه بنمائیم و چگونه درهای توبه را به روی خود بگشائیم و با جامعه به چه نحوی رفتار نماییم و راه نیکی به پدر و مادر و فرزندان و دوستان و همسایگان چیست؟ و سلوک انسان وارسته چگونه باید باشد؟
این کتاب به راستی یک مدرسه الهی است که همه نوع آموزشهای اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در آن هست و به یک معنا مکتب نمونه تربیت است که سید ساجدان با الهام از نیاکان و الهام الهی آن را پی‌ریزی کرده است.

Back to top button
Close