• درسنامه آموزش صحیفه سجادیه چیست؟

    درسنامه آموزش صحیفه سجادیه
    درسنامه آموزش صحیفه سجادیه
  • معمولا مهمترین سوال رایج مجموعه‌هایی که قصد آموزش صحیفه سجادیه را دارند این است که باید از کجا شروع کرد؟ چه محتوایی را برای چه کسانی و در چه زمانی باید آموزش داد؟

  • درسنامه آموزشی در واقع نقشه راه آموزش است. بر اساس درسنامه تهیه شده، محتوا آماده میشود، استاد محتوای آماده شده را بر اساس زمان‌بندی مشخصی به مخاطبان معینی تدریس میکند.

  • درسنامه صحیفه سجادیه آماده شده برای سه سطح از مخاطبین و یا سه دوره آموزشی تهیه شده است. هر دانشجو در هر دوره با یازده عنوان آموزشی، صحیفه سجادیه را مورد نظر قرار خواهد داد.

درسنامه آموزش صحیفه سجادیه

 تهیه و تنظیم محمد رجب زاده

ردیفعنوان محوریسطح توضیحاتتعداد جلسهاهداف
۱چرا صحیفه سجادیهیکآشنایی اجمالی با صحیفه سجادیه و امام سجاد علیه‌السلام – بیان گزیده‌ای از سخنان پیشوایان و بزرگان در رابطه با صحیفه۱شاید یکی از مهمترین جلسات باشد چرا که مخاطب باید در این فرصت با عمق وجود به اهمیت این کتاب شریف پی ببرد و مهجوریت صحیفه را لمس کند. سفارش بزرگان را برای ارتباط با صحیفه بداند و تاثیرات ارتباط با صحیفه را در زندگی شخصی و جامعه حس کند
دوبررسی و آشنایی کامل سفارشات و تاکیدات موجود پیشوایان و بزرگان در رابطه با صحیفه سجادیه۱علاقمندان در این سطح با تمام سخنان و سفارشات موجود بزرگان در رابطه با صحیفه آشنا میشوند. اعم از پیشوایان دینی، علماء، مراجع، و…. اعم از مسلمانان و غیر مسلمان…
سهبررسی کامل چرایی و نیاز مبرم به صحیفه سجادیه۱ایجاد مهارت و توانایی جذب مخاطب به صحیفه سجادیه در یک دیدار
۲آشنایی و بررسی تاریخ زندگی امام سجاد علیه‌السلام  یکآشنایی اجمالی با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان امام سجاد علیه‌السلام۱مخاطب باید شرایط کلی زمان امام سجاد علیه‌السلام را درک کند تا ارتباط درستی با صحیفه برقرار کند
دوآشنایی کامل با شرایط و مقتضیات زمان امام سجاد علیه السلام۱مخاطب در این سطح شرایط زمانی امام حسین و امام باقر علیهم السلام را نیز باید جهت درک بهتر شان بیان صحیفه بداند
سهآسیب شناسی جامعه اسلامی با محوریت زمان امام سجاد علیه‌السلام۱آسیب شناسی جامعه اسلامی در سه  بخش قبل، بعد و همزمان با حضرت سجاد علیه‌السلام
۳نقش امام سجاد و صحیفه سجادیه در تاریخ شیعه  یکآشنایی اجمالی با هدف امام سجاد از بیان ادعیه صحیفه سجادیه۱آشنایی اجمالی با نقش امام سجاد در گذراندن امت اسلامی از بحران واقعه کربلا
دوآشنایی با نقش امام سجاد علیه‌السلام و صحیفه سجادیه در شکل‌گیری جامعه اسلامی و تاریخ شیعه۱بررسی چرایی ساختار شکلی و مفهومی صحیفه سجادیه و بررسی فراز و نشیبهای صحیفه در بین جامعه اسلامی
سهدشمن شناسی و استراتژی حفط نظام اسلامی۱عمق بخشی بصیرت، دشمن شناسی و شناخت شیوه های مدیریت بحران توسط ائمه اطهار علیهم السلام
۴آشنایی و شناخت ساختار شکلی صحیفه سجادیه  یکآشنایی با ساختار شکلی صحیفه سجادیه۱آشنایی با سبک بیان مفاهیم در قالب دعا و شناخت شکلی صحیفه
دوآشنایی با ساختار شکلی صحیفه سجادیه۱آموزش کل‌نگری و جزء‌نگری به دعاها و مجموعه صحیفه
سهآشنایی با ساختار شکلی صحیفه سجادیه۱بررسی صنایع ادبی و بلاغی در صحیفه سجادیه
۵آشنایی و شناخت موضوعات و مفاهیم صحیفه سجادیهیکآشنایی با مفاهیم و موضوعات صحیفه۱آشنایی با کلیات مفهومی صحیفه به صورت کلی و جداگانه برای بعضی از دعاها
دوآشنایی با مفاهیم و موضوعات صحیفه۱آشنایی با روشهای موضوع بندی مفهومی متون اسلامی با محوریت صحیفه
سهآشنایی با مفاهیم و موضوعات صحیفه۱بررسی فرهنگهای موضوعی صحیفه سجادیه و بررسی موضوعات کاربردی همچون سبک زندگی از منظر امام سجاد علیه‌السلام
۶آشنایی و بررسی اسناد و روایات صحیفهیکبررسی اسناد و روایات در حد متن موجود در مقدمه صحیفه سجادیه۱بررسی اسناد و روایات در حد متن موجود در مقدمه صحیفه سجادیه
دوبررسی شکلی اسناد و روایات۱آشنایی با روایتها و نسخ صحیفه سجادیه
سهبررسی تحلیلی اسناد و روایات۱بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای روایتهای صحیفه و نسخ موجود و بررسی شبهات مرتبط
۷کتابشناسی صحیفه سجادیهیککتابشناسی۱آشنایی با ترجمه‌ها، شروح و کتب شاخص مرنبط با صحیفه
دوکتابشناسی۱آشنایی اجمالی با کلیات کتابشناسی و وضعیت موجود – آشنایی با تعداد بیشتری از ترجمه‌ها و شرح‌ها و کتب مرتبط با صحیفه آشنایی با تالیفات خارجی ، آشنایی با مقالات تخصصی
سهکتابشناسی۱سیر مطالعاتی و روش مطالعه صحیفه سجادیه
۸قران، نهج البلاغه و صحیفه سجادیهیک ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغه۱آشنایی اجمالی با ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغه
دو ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغهمقایسه ادبی و شکلی صحیفه با قرآن و نهج البلاغه
سه ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغهمقایسه مفهومی و موضوعی صحیفه با قرآن و نهج البلاغه
۹آشنایی با اساتید، مولفین مانوسین و تاثیرگذاران بر صحیفه سجادیهیکآشنایی با تاثیر‌گذاران و… مرتبط با صحیفه سجادیه۱آشنایی با شیخ بهایی و علامه مجلسی و پدر ایشان و نقش آنها در ترویج صحیفه سجادیه
دوآشنایی با تاثیر‌گذاران و… مرتبط با صحیفه سجادیه۱آشنایی با سید علیخان و تنی چند از اساتید و صاحب نطران مرتبط با صحیفه سجادیه
سهآشنایی با تاثیر‌گذاران و… مرتبط با صحیفه سجادیه۱آشنایی با مولفان و صاحب نطران خارجی و تعدادی از  اساتید
۱۰فضای مجازی با محوریت صحیفه سجادیهیکفضای مجازی و صحیفه۱آشنایی با سایتها و کانالهای شاخص مرتبط با صحیفه سجادیه
دوفضای مجازی و صحیفهآشنایی با فعالیتهای اهل تسنن در ارتباط با قران و کتب اصل ایشان در فضای مجازی و امکان سنجی و تعمیم آن به صحیفه
سهفضای مجازی و صحیفهفضای مجازی فرصتها و چالشها جهت گسترش و ترویج صحیفه سجادیه
۱۱حفظ صحیفه سجادیه و دعا‌خوانییکحفظ صحیفه سجادیه۱ایجاد انگیزه برای حفط صحیفه، آشنایی اجمالی با چگونگی و روشهای حفط صحیفه سجادیه
دوحفظ صحیفه سجادیه۲حفظ ترتیبی و موضوعی صحیفه،  آشنایی با شیوه های دعاخوانی
سهحفظ صحیفه سجادیه۲آشنایی و ارتباط با حافظان صحیفه سجادیه، روشهای تثبیت، روشهای کاربردی نمودن محفوظات،
۱۲نخبه‌پروری با محوریت صحیفه سجادیهیک
دواستعداد یابی علاقمندان۱برگزاری آزمونهای تخصصی جهت کشف استعدادهای برتر
سهنخبه پروری خدمتگذاران صحیفه سجادیه۱تشکیل کارگروههای تخصصی صحیفه سجادیه جهت آموزشهای تخصصی و حرفه‌ای استعدادهای برتر
تا زمان نگارش این متن، نگارنده درسنامه دیگری را جهت معرفی ندیده است. البته مجموعه کتابی با نام “مجموعه آموزش ترجمه و معارف صحیفه سجادیه،  درسنامه صحیفه سجادیه” توسط آقای محمدی به چاپ رسیده است که مشهور به درسنامه است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد.