دانلود صوتی ۵۴ دعا محمد صادق کرمی

دانلود صحیفه سجادیه صوتی با صدای محمد صادق کرمی

با صدای محمد صادق کرمی منبع سایت شهید آوینی
صحیفه سجادیه
ردیف

عنوان

اجراحجم
(KB)
زمان
۱دعای اول صحیفه سجادیه۲,۳۹۱۰:۱۶:۱۷
۲درود بر رسول خدا (ص)۱,۰۵۸۰:۷:۱۱
۳درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب۱,۷۴۶۰:۱۱:۵۳
۴درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان۱,۴۲۰۰:۹:۳۹
۵برای خود و برای یارانش۱,۳۶۳۰:۹:۱۶
۶برای خود و برای یارانش۲,۳۹۳۰:۹:۱۶
۷آنگاه که دشواری به او رو آورد۹۷۵۰:۶:۳۷
۸پناه جستن از ناخوشایندها۸۳۳۰:۵:۳۹
۹دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه۷۸۰۰:۵:۱۷
۱۰در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه۷۵۵۰:۵:۰۷
۱۱در عاقبت به خیری۷۴۱۰:۵:۰۱
۱۲در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه۲,۱۶۲۰:۱۴:۴۳
۱۳در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه۱,۷۸۱۰:۱۲:۰۷
۱۴آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید۱,۴۵۶۰:۹:۵۴
۱۵آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید۹۵۶۰:۶:۲۹
۱۶آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد۲,۹۴۳۰:۲۰:۰۳
۱۷آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد۱,۷۲۱۰:۱۱:۴۳
۱۸آنگاه که آنچه از آن می هراسید۴۴۹۰:۳:۰۱
۱۹هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی۹۲۵۰:۶:۱۷
۲۰در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده۴,۵۳۳۰:۳۰:۵۴
۲۱آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد۲,۵۸۳۰:۱۷:۳۶
۲۲هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها۲۵۵۲۰:۱۷:۲۳
۲۳آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود۱,۶۵۵۰:۱۱:۱۶
۲۴برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد۱,۸۹۱۰:۱۲:۵۲
۲۵برای فرزندانش که سلام بر آنان باد۲۰۶۵۰:۱۴:۰۳
۲۶درباره همسایگانش و دوستانش۸۵۰۰:۵:۴۶
۲۷برای مرزداران۳,۵۳۵۰:۲۴:۰۵
۲۸پناهنده به خداوند تواناوبزرگ۸۸۵۰:۶:۰۰
۲۹انگاه که روزی بر او تنگ می شد۶۲۱۰:۴:۱۲
۳۰در یاری خواستن بر پرداخت وام۹۱۰۰:۶:۱۰
۳۱در یاد کردن توبه و طلب آن۳,۹۵۰۰:۲۶:۵۶
۳۲پس از فراغت از نماز شب۳,۶۸۹۰:۲۵:۰۹
۳۳در خیر طلبی۶۷۹۰:۴:۳۶
۳۴آنگاه که گرفتار آزمایش می شد۸۰۹۰:۵:۲۹
۳۵در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد۶۶۹۰:۴:۳۲
۳۶آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد۱,۰۷۰۰:۷:۱۶
۳۷آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود۲,۰۰۳۰:۱۳:۳۸
۳۸در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش۶۰۵۰:۴:۰۵
۳۹در طلب بخشایش و رحمت۱,۷۷۷۰:۱۲:۰۶
۴۰آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید۸۲۸۰:۵:۳۷
۴۱در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر۵۲۸۰:۳:۳۴
۴۲هنگام ختم قرآن۳,۶۰۲۰:۲۴:۳۳
۴۳آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد۱,۰۹۰۰:۷:۲۴
۴۴انگاه که ماه رمضان می رسید۲,۹۷۶۰:۲۰:۱۷
۴۵در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد۵,۵۴۹۰:۱۳:۴۹
۴۶در خداحافظی با ماه رمضان۲,۰۲۹۰:۳۷:۵۰
۴۷در روز عرفه۹,۶۰۸۱:۰۵:۳۳
۴۸روز عید قربان و روز جمعه۳,۵۴۰۰:۲۴:۰۸
۴۹در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان۲,۴۱۴۰:۱۶:۲۷
۵۰در ترس از خداوند۱,۲۱۵۰:۸:۱۵
۵۱در زاری نمودن و فروتنی کردن۲,۰۳۹۰:۱۳:۵۳
۵۲در اصرار به خداوند بلند مرتبه۱,۶۲۱۰:۱۱:۰۲
۵۳در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار۹۰۱۰:۶:۰۷
۵۴در برطرف نمودن اندوه ها۱,۱۰۴۰:۷:۳۰

 

ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجراحجم
(KB)
زمان
۱دعای اول صحیفه سجادیه۵,۲۵۸۰۰:۱۱:۱۲
۲درود بر رسول خدا (ص)۱,۸۵۸۰۰:۰۳:۵۷
۳درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب۳,۰۰۷۰۰:۰۶:۲۴
۴درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان۲,۸۵۳۰۰:۰۶:۰۵
۵برای خود و برای یارانش۲,۲۳۳۰۰:۰۴:۴۵
۶برای خود و برای یارانش۴,۰۳۲۰۰:۰۸:۳۶
۷آنگاه که دشواری به او رو آورد۱,۶۵۶۰۰:۰۳:۳۱
۸پناه جستن از ناخوشایندها۱,۴۲۸۰۰:۰۳:۰۲
۹دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه۱,۳۰۷۰۰:۰۲:۴۷
۱۰در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه۱,۲۴۸۰۰:۰۲:۳۹
۱۱در عاقبت به خیری۱,۰۴۰۰۰:۰۲:۱۳
۱۲در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه۳,۶۲۲۰۰:۰۷:۴۳
۱۳در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه۳,۰۴۷۰۰:۰۶:۳۰
۱۴آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید۲,۶۰۹۰۰:۰۵:۳۳
۱۵آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید۱,۵۸۶۰۰:۰۳:۲۲
۱۶آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد۵,۹۸۹۰۰:۱۲:۴۶
۱۷آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد۳,۳۳۶۰۰:۰۷:۰۶
۱۸آنگاه که آنچه از آن می هراسید۶۷۹۰۰:۰۱:۲۶
۱۹هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی۱,۷۶۴۰۰:۰۳:۴۵
۲۰در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده۹,۷۵۳۰۰:۲۰:۴۸
۲۱آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد۳,۸۴۰۰۰:۰۸:۱۱
۲۲هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها۳,۹۵۲۰۰:۰۸:۲۵
۲۳آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود۲,۵۳۶۰۰:۰۵:۲۴
۲۴برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد۴,۲۹۷۰۰:۰۹:۰۹
۲۵برای فرزندانش که سلام بر آنان باد۴,۱۳۰۰۰:۰۸:۴۸
۲۶درباره همسایگانش و دوستانش۱,۶۱۵۰۰:۰۳:۲۶
۲۷برای مرزداران۷,۰۱۸۰۰:۱۴:۵۸
۲۸پناهنده به خداوند تواناوبزرگ۱,۴۲۹۰۰:۰۳:۰۲
۲۹انگاه که روزی بر او تنگ می شد۹۲۶۰۰:۰۱:۵۸
۳۰در یاری خواستن بر پرداخت وام۱,۴۸۴۰۰:۰۳:۰۹
۳۱در یاد کردن توبه و طلب آن۷,۳۰۶۰۰:۱۵:۳۵
۳۲پس از فراغت از نماز شب۷,۵۵۷۰۰:۱۶:۰۷
۳۳در خیر طلبی۱,۲۳۰۰۰:۰۲:۳۷
۳۴آنگاه که گرفتار آزمایش می شد۱,۲۰۸۰۰:۰۲:۳۴
۳۵در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد۱,۱۸۸۰۰:۰۲:۳۲
۳۶آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد۱,۵۸۶۰۰:۰۳:۲۳
۳۷آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود۳,۶۸۸۰۰:۰۷:۵۲
۳۸در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش۹۸۰۰۰:۰۲:۰۵
۳۹در طلب بخشایش و رحمت۳,۶۰۷۰۰:۰۷:۴۱
۴۰آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید۱,۵۰۱۰۰:۰۳:۱۲
۴۱در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر۹۶۰۰۰:۰۲:۰۲
۴۲هنگام ختم قرآن۷,۴۱۱۰۰:۱۵:۴۸
۴۳آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد۱,۹۵۵۰۰:۰۴:۱۰
۴۴انگاه که ماه رمضان می رسید۵,۳۸۴۰۰:۱۱:۲۹
۴۵در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد۱۱,۴۳۴۰۰:۲۴:۲۳
۴۶در خداحافظی با ماه رمضان۴,۴۱۰۰۰:۰۹:۲۴
۴۷در روز عرفه۲۲,۱۰۵۰۰:۴۷:۰۹
۴۸روز عید قربان و روز جمعه۷,۰۹۴۰۰:۱۵:۰۸
۴۹در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان۴,۴۷۷۰۰:۰۹:۳۳
۵۰در ترس از خداوند۱,۸۷۹۰۰:۰۴:۰۰
۵۱در زاری نمودن و فروتنی کردن۳,۴۲۶۰۰:۰۷:۱۸
۵۲در اصرار به خداوند بلند مرتبه۳,۰۲۴۰۰:۰۶:۲۷
۵۳در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار۱,۴۱۸۰۰:۰۳:۰۱
۵۴در برطرف نمودن اندوه ها۱,۹۵۲۰۰:۰۴:۰۹

منبع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *