ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه، William C. Chittick

ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه توسط اسلام‌پژوه مشهور، ویلیام چیتیک ( William C. Chittick)

ویلیام چیتیک» اسلام شناس و پژوهشگر نامدار عرفان معتقد است که «صحیفه سجادیه»، بعد درونی  و داخلی اسلام را آشکار میکند که حتی ممکن است فهم و درک آن در سایر متون اولیه دشوارتر نیز بوده باشد.ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه، همراه با ملحقات، دعاهای ایام هفته، مناجات خمسه عشر و رساله الحقوق امام سجاد(ع)، از آثار ارزشمند اوست. آثار وی نقشی به سزائی در معرفی صحیفه سجادیه در سطوح جهانی داشته است.

ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه، William C. Chittick

English  & Arabic TextArabic Mp3Video
1In Praise of Goddua11
2Blessing upon Muhammad and his Householddua22
3Blessing upon the Bearers of the Thronedua33
4Blessing upon the Attesters to the Messengersdua44
5His Supplication for himself and the People under his Guardianshipdua5 
۶His Supplication in the Morning and Eveningdua6 
۷His Supplication in Worrisome Tasksdua7 
۸His Supplication in Seeking Refuge from Blameworthy actsdua8 
۹His Supplication in Yearning for forgivenessdua9 
۱۰His Supplication in Seeking Asylum with God dua10 
۱۱His Supplication for Good Outcomes dua11 
۱۲His Supplication in Confessiondua12 
۱۳His Supplication in Seeking Needs dua13 
۱۴His Supplication when hostility was shown/ Acts of Wrongdoing dua14 
۱۵His Supplication When Sickdua15 
۱۶His Supplication in Asking for Release from Sins dua16 
۱۷His Supplication Against Satan dua17 
۱۸His Supplication when Perils were repelled /requests quickly granteddua18 
۱۹His Supplication in Asking for Rain during a Drought dua19 
۲۰His Supplication on Noble Moral Traits (Makarimul Akhlaq)dua20 
۲۱His Supplication in Sorrowdua21 
۲۲His Supplication in Hardshipdua22 
۲۳His Supplication for Well-Beingdua23 
۲۴His Supplication for his Parentsdua24 
۲۵His Supplication for his Childrendua25 
۲۶His Supplication for his Neighbors and Friendsdua26 
۲۷His Supplication for the People of the Frontiers (Thugoor)dua27 
۲۸His Supplication in Fleeing to Goddua28 
۲۹His Supplication when his Provision was Stinteddua29 
۳۰His Supplication for Help in Repaying Debts dua30 
۳۱His Supplication in Repentance (tauba)dua31 
۳۲His Supplication in the Night Prayerdua32 
۳۳His Supplication in Asking for the Bestdua33 
۳۴His Supplication when Afflicteddua34 
۳۵His Supplication in Satisfaction with the Decreedua35 
۳۶His Supplication upon Hearing Thunderdua36 
۳۷His Supplication in Giving Thanksdua37 
۳۸His Supplication in Asking Pardondua38 
۳۹His Supplication in Seeking Pardon and Mercydua39 
۴۰His Supplication when Death was Mentioneddua40 
۴۱His Supplication in Asking for Covering and Protectiondua41 
۴۲His Supplication upon Completing a Reading of the Qur’andua42 
۴۳His Supplication when he Looked at the New Crescent Moondua43 
۴۴His Supplication for the Coming of the Month of Ramadandua44 
۴۵His Supplication in Bidding Farewell to the Month of Ramadandua45 
۴۶His Supplication on the Day of Fast-Breaking and on Fridaydua46 
۴۷His Supplication on the Day of ‘Arafadua47 
۴۸His Supplication on the Day of Sacrifice and on Fridaydua48 
۴۹His Supplication in Repelling Enemiesdua49 
۵۰His Supplication in Feardua50 
۵۱His Supplication Pleading and Abasementdua51 
۵۲His Supplication Imploring Goddua52 
۵۳His Supplication in Abasing himselfdua53 
۵۴His Supplication for the Removal of Worriesdua54 
   
 

منبع 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
Close