آیة الله جوادی آملی و صحیفه سجادیه

نظر حضرت آیة الله جوادی آملی در رابطه با صحیفه سجادیه

اگر کسی طلبه باشد,  روحانی باشد،  معمّم باشد این صحیفه سجادیه در دستش نباشد، خسارت است؛

Back to top button
Close